De Trein

Een vriendengroep in kamp Westerbork, zomer 1943. Zij vormen de hoofdpersonen in de nieuwe film voor voortgezet onderwijs De Trein. Een fictief verhaal, maar de basis van het script wordt gevormd door herinneringen van overlevenden, brieven en dagboeken. Door middel van decorbouw en computeranimaties krijgen jongeren bovendien een indringend beeld van het kamp. Voorwerpen, gebeurtenissen en locaties uit de film, herkennen leerlingen in de tentoonstelling in het museum.

Door middel van een app op hun telefoon luisteren en kijken ze naar de herinneringen van overlevenden en gaan met elkaar in gesprek over dilemma’s en keuzes. Op het kampterrein komen de verschillende onderdelen samen tijdens het bezoek aan de historische plek.