Educatieve reizen


“Wij zijn de oren voor de vorige generatie. Laten wij de stem zijn voor de volgende.”

 

Sinds 2006 organiseert het Herinneringscentrum Kamp Westerbork educatieve reizen voor studenten van Pabo’s en lerarenopleidingen naar voormalige nazi-vervolgingsplekken in Duitsland, zoals Ravensbrück, Bergen-Belsen en Sachsenhausen. Het programma richt zich niet alleen op de geschiedenis van deze kampen, maar spitst  zich ook toe op didactische vraagstukken m.b.t. het lesgeven over de Tweede Wereldoorlog.


Een bijzonder element in deze reizen is dat studenten in aanraking worden gebracht met kampoverlevenden die, op de plek waar ze ooit gevangen zaten, hun herinneringen met de studenten delen. Naar aanleiding van deze contacten krijgen de studenten handvaten aangereikt hoe zij de verhalen van de overlevenden door kunnen geven aan hun eigen leerlingen.

 

De studenten keren zodoende niet alleen terug met unieke ervaringen, maar ook met concrete suggesties hoe zij, als verhalenvertellersvan de toekomst, de betekenis van vervolging en verzet, toen en nu, over kunnen brengen op hun leerlingen.