De oorlog dichtbij huis

Elke stad, elk dorp, elke buurt, elke straat heeft zijn eigen oorlogsgeschiedenis en die gaat altijd over mensen. Het project De oorlog dichtbij huis van Herinneringscentrum Kamp Westerbork brengt de persoonlijke geschiedenissen van de Jodenvervolging tot leven voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het primair onderwijs.

Als leerlingen ontdekken dat er op hun eigen school Joodse kinderen hebben gezeten of wanneer ze zich verdiepen in de geschiedenis van de Joodse bakker uit hun woonplaats is de oorlog letterlijk dichtbij huis en krijgen de geschiedenislessen over het thema Tweede Wereldoorlog een diepere laag en inhoud.

Het lesmateriaal  van De oorlog dichtbij huis wordt voor elke school op maat gemaakt. Op verschillende onderwijsniveaus stelt de educatieve dienst van het Herinneringscentrum bronpakketten samen over oorlogsgebeurtenissen uit de eigen omgeving waarbij sporen van Joods leven centraal staan. 

Het Herinneringscentrum bezoekt daarvoor het gemeentearchief en legt contacten met de plaatselijke historische vereniging en bibliotheek. Het verzamelde materiaal wordt aangeboden in een voor leerlingen bewerkt bronpakket met afwisselende vragen en opdrachten. Uiteindelijk creëren de leerlingen hun eigen eindpresentatie: een tentoonstelling, een presentatie aan buurtbewoners, een website, een film, etc.

De educatieve dienst bespreekt graag met u de mogelijkheden voor een project in uw omgeving. U kunt dan ook uw voorkeur voor bepaalde werkvormen aangeven alsook hoe het profiel van uw school het best tot uiting komt in dit project.