Vrijwilligerswerk


Vrijwilliger leidt groepen rond over het kampterrein

Vrijwilligers zijn voor het Herinneringscentrum onontbeerlijk. Momenteel zijn er ongeveer 70 vrijwillige medewerkers die allen 1 à 2 dagdelen per week werkzaamheden verrichten voor onze organisatie. Zonder hun inzet zou het Herinneringscentrum Kamp Westerbork niet kunnen functioneren zoals het nu doet. Als rondleider, buschauffeur, medewerker aan het project Een Naam en een Gezicht, medewerker onderhoud kampterrein en administratief medewerker worden vrijwilligers op diverse terreinen ingezet.
  
Goed om te weten:

Voordat een vrijwilliger bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork komt werken vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats. Vervolgens wordt besloten om de betreffende kandidaat wel of niet als vrijwillige medewerker voor onze organisatie aan te trekken. Soms kan het ook zijn dat de kandidaat zich zelf terugtrekt omdat het toch niet helemaal is wat men ervan had verwacht. Komt een vrijwilliger bij ons werken dan wordt er altijd een vrijwilligersovereenkomst gesloten met daarin de gemaakte afspraken, want vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
 

Voor onze vrijwilligers heeft het Herinneringscentrum een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten. Er geldt een maandelijkse vrijwilligersvergoeding op basis van het aantal gewerkte dagdelen. Verder hebben vrijwilligers gratis toegang tot het museum en mogen zij gratis deelnemen aan andere activiteiten. Ook zijn vrijwilligers, net als alle andere medewerkers, welkom tijdens de jaarlijkse personeelsuitjes en medewerkerbijeenkomsten.

 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork? Stuurt u dan een korte motivatiebrief naar info@kampwesterbork.nl, waarin u aangeeft waarom en voor welke functie(s) u in aanmerking wilt komen samen met uw CV of persoonlijke gegevens en profiel. 
U kunt ook reageren per post:

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

t.a.v. personeelszaken

Oosthalen 8

9414 TG Hooghalen

0593-592600