Kampterrein


In 1971 werden de laatste barakken van kamp Westerbork afgebroken. De historische plek was daardoor nauwelijks meer herkenbaar. Om hier verandering in te brengen heeft begin jaren negentig een herinrichting plaatsgevonden. Taluds en reconstructies geven de oorspronkelijke grootte en plaats van een aantal barakken aan.

Oude paden en wegen zijn opnieuw aangelegd. Op de appèlplaats staan De 102.000 stenen: symbool voor de vermoorde gedeporteerden. Op het kampterrein geeft het Nationaal Monument Westerbork op indringende wijze de essentie van kamp Westerbork weer. De Jerusalem Stone, de Tekens in Westerbork en het Verzetsmonument zijn herinneringen aan de tragedie die hier plaatsvond.

Met de terugplaatsing van Barak 56 in het voorjaar van 2014 start de herinrichting van het kampterrein met originele elementen. De oorspronkelijke woning van de kampcommandant is zichtbaar gemaakt en wordt gerenoveerd. Met deze nieuwe aanzichten wordt het verhaal van kamp Westerbork ook aan jonge generaties doorgegeven.

  • Barak 56 Barak 56 Originele barakdelen zijn teruggeplaatst op hun oorspronkelijke plek.MEER
  • Woning kampcommandant Woning kampcommandant Een opmerkelijke speling van de geschiedenis; de woning van de kampcommandant is blijven staan.MEER
  • Monumenten Monumenten Monumenten op het terrein van kamp Westerbork herinneren aan de geschiedenis.MEER
  • Herinrichting Kampterrein Herinrichting Kampterrein Plannen en ontwikkelingen voor de zichtbaarheid en beleving van originele elementen op de historische plek.MEER
  • Archeologisch onderzoek Archeologisch onderzoek Op twee plekken bij het voormalig kampterrein is in december 2011 archeologisch onderzoek uitgevoerd.MEER